Owczarzak Józef

Józef Owczarzak (1896 – 1981)

Józef Owczarzak urodził się we Wrześni 18.01.1896 jako syn Wawrzyna i Zofii z d. Zając.

W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Strzałkowie pod dowództwem por. Alojzego Nowaka i w jej składzie brał udział w walkach o oswobodzenie Witkowa. Następnie uczestniczył w walkach pod Zdziechową, Szubinem i innych miejscowościach na froncie północnym.

Uczestniczył także w Powstaniu Śląskim.

W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Był stolarzem. Mieszkał we Wrześni ul. Fabryczna 39.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11.

Należał do ZBoWiD – Koło we Wrześni, do którego wstąpił 04.01.1967 r.

Wyprowadził się z Wrześni do Szczecina.

Zmarł 16.08.1981. Spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski