Owczarzak Józef

Józef Owczarzak (1896 – ?)

Józef Owczarzak urodził się we Wrześni 18.01.1896 jako syn Wawrzyna i Zofii z d. Zając.

W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do kompanii powstańczej w Strzałkowie pod dowództwem por. Alojzego Nowaka i w jej składzie brał udział w walkach o oswobodzenie Witkowa. Następnie uczestniczył w walkach pod Zdziechową, Szubinem i innych miejscowościach na froncie północnym.

Uczestniczył także w Powstaniu Śląskim.

W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Był stolarzem. Mieszkał we Wrześni ul. Fabryczna 39.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11.

Należał do ZBoWiD – Koło we Wrześni, do którego wstąpił 04.01.1967 r.