Ostojski Jan

Jan Ostojski (1894 – 1976)

Jan Ostojski urodził się 31.05.1894 r. w Wilkowyi jako syn Franciszka i Michaliny z d. Reszelskiej.

W latach 1905-1908 uczestniczył w strajku szkolnym we Wrześni.

Od sierpnia 1915 do 1917 przebywał w szpitalu wojskowym we Wrocławiu jako ranny na leczeniu. 14.01.1919 zgłosił się do wojsk powstańczych we Wrześni. Mimo kalectwa walczył w oddziałach powstańczych na odcinku Wrześni, Jarocina, Kościana, Gniezna. Po zakończeniu działań powstańczych został odkomenderowany do adiutantury Szefa Sztabu w Poznaniu, skąd przeszedł do rezerwy i podjął pracę w fabryce Cegielski w Poznaniu. Od 1926 aż do wybuchu wojny prowadził sklepik rowerowy w Kępnie. W 1939 został wraz z rodziną wywieziony na roboty przymusowe do Rychłowic pow. Wieluń.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 05.07-0.738 z dnia 1975-05-07.

Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł 18.08. 1976 w Kępnie i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kępnie.

Jan Ostojski - cmentarz w Kepnie
Jan Ostojski – cmentarz w Kepnie