Nowakowski Franciszek

Franciszek Nowakowski (1890 – 1963)

Urodził się 01.10.1890 r. w Kiączynie (pow. Szamotuły) jako syn Walentego i Emilii Szulczewskiej.

Wstąpił ochotniczo 27-12-1918 do tworzących się oddziałów powstańczych w powiecie Poznań Zachód (oddział porucznika Kopy w Dopiewie), z którym brał udział w zdobywaniu lotniska Ławica oraz w działaniach na odcinku Wolsztyn i Zbąszyń do 20-02-1919.

Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie czynnej w 1 Rezerwowym Pułku Strzelców Wielkopolskich (10 Pułk Strzelców Wielkopolskich – 68 Pułk Piechoty), aż do wybuchu wojny polsko-niemieckiej, w której brał udział w stopniu starszego sierżanta.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

W 1938 otrzymał Medal Niepodległości.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.11-0.69 z dnia 1958-03-11.

Zmarł we Wrześni 23.06.1963 r.