Bigosiński Władysław

Władysław Bigosiński (1895 – 1977)

Władysław Bigosiński urodził się 27.05.1895 w Goraninie. Był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Majorczyk.

Ożenił się w 1920 roku z Franciszką Knitter.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. jako ochotnik w okresie od 28.12.18 do 20.02.1919. W ramach oddziałów formowanych na terenie powiatu wrzesińskiego skierowany został do grupy zabezpieczającej linie komunikacyjne na odcinku Wrześni- Gniezno.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym uchwała Rady Państwa I.487.9975.

Zmarł 25.03.1977 roku, pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Władysław Bigosiński -  cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Bigosiński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)