Ostojski Nicefor

Nicefor Ostojski (1883 – 1957)

Nicefor Ostojski
Nicefor Ostojski

Nicefor Ostojski urodził się 10.02.1883 r. w Witaszycach jako syn Franciszka i Michaliny z d. Reszelskiej.

W okresie poprzedzającym Powstanie Wielkopolskie w Marzeninie powołał do życia Straż Bezpieczeństwa i został jej pierwszym komendantem. Z chwilą wybuchu powstania z miejscowych ochotników zawiązał powstańczy pluton marzeniński.

Pierwszą żoną Nicefora była Leokadia Błaszak (1889 -1930). W 1933 r. zawarł związek małżeński z Zofią Wachowską.

W okresie międzywojennym prowadził oberżę w Marzeninie, którą wcześniej prowadziła jego matka Michalina Ostojska.

Od 12.12.1935 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W czasie okupacji wraz z żoną i trójką dzieci został wysiedlony do sąsiedniej wsi do Noskowa.

Po wojnie członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Mieszkał w Marzeninie.

Zmarł 12.03.1957 r. w Marzeninie.

Oberża Ostojskich w Marzeninie
Oberża Ostojskich w Marzeninie