Jankowiak Jan

Jan Jankowiak (1896 – ?)

Jan Jankowiak

Urodził się 19.05.1896 w Kołaczkowie jako syn Franciszka i Konstancji Najdor.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (weryfikacja nr 8775 z dnia 06.02.1934).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał w Bydgoszczy.