Jankowiak Jan

Jan Jankowiak (1896 – ?)

Jan Jankowiak

Jan Jankowiak urodził się 19.05.1896 w Kołaczkowie jako syn Franciszka i Konstancji Neydor (Najdor).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.14451). Brał udział w bitwach o Szubin i Kcynię (dowódca kapitan Nieżychowski). Następnie został przydzielony do 2. baterii 1. pal. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w odsieczy Lwowa, w walkach pod Gródkiem Jagiellońskim, Mikołajewem, Stryjem. W lipcu 1921 został zdemobilizowany w stopniu kaprala z 2. bat. 15. pal. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921.

W 1930 r. ożenił się ze Stefanią Chełminiecką.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (weryfikacja nr 8775 z dnia 06.02.1934) – Koło I Dywizji – Bydgoszcz.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał wtedy w  Bydgoszczy ul. Pomorska 21/14.