Makowski Franciszek

Franciszek Makowski (1894 – 1958)

Franciszek Makowski

Urodził się 02.11.1894 w Kołaczkowie jako syn Antoniego i Franciszki z d. Walkowiak.

W dniu 27.12.1918 r. wstąpił w szeregi powstańcze. Walczył w Batalionie Wrzesińskim. Brał czynny udział z bronią w ręku w oswobodzeniu miasta Wrześni, Gniezna, Żnina, Zdziechowy, Szubina i Paterka. Później wcielony do 59 pp. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W 1920 r. zawarł związek małżeński z Martą Jankowską. Mieli syna Ludomira (1921) oraz córki Bogusławę (1924) i Miłosławę (1927).

Zweryfikowany w dniu 30.08.1934 (numer kartoteki 4028, nr Ref. Hist. 508).

W 1937 otrzymał Medal Niepodległości.

Mieszkał w Chojnicach (woj. pomorskie) ul. Batorego 7.

Od 1951 r. pracował w Przedsiębiorstwie Handlu Meblami jako kierownik.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 05.02-0.301 z dnia 1958-05-02.

Zmarł 1.01.1958 w Chojnicach.