Górski Jakub

Jakub Górski (1900-1981)

Urodził się 13 lipca w Cotoniu (pow. żniński) w rodzinie robotnika Tomasza i Marii Górskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie rzeźnickim.

W 1918 został powołany do pruskiego 41 pp w Tylży.

27 grudnia 1918 wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobyciu lotniska na Ławicy (w oddziałach Pineckiego i Pokrywki). Później walczył pod Kcynią, Szubinem i Nakłem w składzie II Batalionu I Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i jako żołnierz 10 pułku strzelców wielkopolskich otrzymał przydział do 68 pp piechoty we Wrześni, gdzie w stopniu sierżanta służył do 1939, będąc m.in. dowódcą plutonu ckm i szefem kompanii.

W kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu ckm i wyróżnił się w walkach o Górę św. Małgorzaty oraz podczas osłaniania odwrotu oddziałów polskich. Do niewoli niemieckiej trafił 18 września. Po zwolnieniu pracował przy rozbiórce zbombardowanej cukrowni we Wrześni, a później na kolei. W 1940 został zesłany w głąb Rzeszy, gdzie pracował w kolejnictwie.

Po wyzwoleniu był pracownikiem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej we Wrześni, Inspektoratu Szkolnego, Spółdzielni Księgarskiej „Wiedza”, a w latach 1950-1965 był kierownikiem Delegatury „Ruchu” we Wrześni. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Był skarbnikiem i sekretarzem miejscowego koła ZBOWID-u.

Jego żoną była Helena Cichowlas, z którą miał syna Bogdana.

Zmarł 20 kwietnia 1981, pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1920

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Jakub Górski 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)