Górski Jakub

Jakub Górski (1900-1981)

Jakub Górski - zdjęcia udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się 13 lipca 1900 w Cotoniu (pow. żniński) w rodzinie robotnika Tomasza i Marii Górskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie rzeźnickim.

W 1918 został powołany do pruskiego 41 pp w Tylży.

27 grudnia 1918 wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i brał udział w zdobyciu lotniska na Ławicy (w oddziałach Pineckiego i Pokrywki). Później walczył pod Kcynią, Szubinem i Nakłem w składzie II Batalionu I Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i jako żołnierz 10 pułku strzelców wielkopolskich otrzymał przydział do 68 pp piechoty we Wrześni, gdzie w stopniu sierżanta służył do 1939, będąc m.in. dowódcą plutonu ckm i szefem kompanii.

W kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu ckm i wyróżnił się w walkach o Górę św. Małgorzaty oraz podczas osłaniania odwrotu oddziałów polskich. Do niewoli niemieckiej trafił 18 września. Po zwolnieniu pracował przy rozbiórce zbombardowanej cukrowni we Wrześni, a później na kolei. W 1940 został zesłany w głąb Rzeszy, gdzie pracował w kolejnictwie.

Po wyzwoleniu był pracownikiem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej we Wrześni, Inspektoratu Szkolnego, Spółdzielni Księgarskiej „Wiedza”, a w latach 1950-1965 był kierownikiem Delegatury „Ruchu” we Wrześni. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. Był skarbnikiem i sekretarzem miejscowego koła ZBOWID-u.

Jakub Górski - zdjęcia udostępnił Jarosław Dominik Górski
Jakub Górski – zdjęcia udostępnił Jarosław Dominik Górski

Jego żoną była Helena Cichowlas, z którą miał syna Bogdana.

Zmarł 20 kwietnia 1981, pochowany jest na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności
  • Brązowym Krzyżem Zasługi
  • Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1920

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Jakub Górski 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski 
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Jakub Górski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jakub Górski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)