Frąckowiak Stefan

Stefan Frąckowiak (1897 – ?)

Stefan Frąckowiak urodził się 07.07.1897 w Günnigfeld (Niemcy) jako syn Franciszka i Franciszki z d. Płóciennik.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Wstąpił jako ochotnik do Rozdrażewskiej Kompanii Powstańców, w której brał udział w oswobodzeniu Krotoszyna i w walkach z Niemcami w Chachalni i pod Zdunami. Po wejściu Kompanii Rozdrażewskiej w skład 12 Pułku Strzelców Wlkp. brał udział w walkach w powiecie ostrzeszowskim i odolanowskim.

W 1933 odznaczony Medalem Niepodległości. Mieszkał wtedy w miejscowości Łasin. Był strażnikiem granicznym. Działał w miejscowym Kole Ligi Morskiej i Kolonialnej (pełnił funkcję sekretarza), był komendantem Związku Strzeleckiego.

Zweryfikowany jako powstaniec dnia 03.09.1936 (nr 18 792) Koło Grudziądz.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.952 z dnia 1964-07-30.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Członek ZBoWiD – Koło Września. Później był członkiem Koła ZBoWiD w Inowrocławiu.

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski