Frąckowiak Stefan

Stefan Frąckowiak (1897 – ?)

Stefan Frąckowiak urodził się 07.07.1897 w Günnigfeld (Niemcy) jako syn Franciszka i Franciszki z d. Płóciennik.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Wstąpił jako ochotnik do Rozdrażewskiej Kompanii Powstańców, w której brał udział w oswobodzeniu Krotoszyna i w walkach z Niemcami w Chachalni i pod Zdunami. Po wejściu Kompanii Rozdrażewskiej w skład 12 Pułku Strzelców Wlkp. brał udział w walkach w powiecie ostrzeszowskim i odolanowskim.

W 1933 odznaczony Medalem Niepodległości. Mieszkał wtedy w miejscowości Łasin. Był strażnikiem granicznym. Działał w miejscowym Kole Ligi Morskiej i Kolonialnej (pełnił funkcję sekretarza), był komendantem Związku Strzeleckiego.

Zweryfikowany jako powstaniec dnia 03.09.1936 (nr 18 792) Koło Grudziądz.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.952 z dnia 1964-07-30.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Członek ZBoWiD – Koło Września.