Tomczak Marian Józef

Marian Józef Tomczak (1899 – 1984)

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. został przeniesiony do 2. Batalionu 9. Pułku Strzelców Wlkp. w Wągrowcu i pełnił służbę do września 1919 r. Wówczas został zwolniony na skutek reklamacji.

W okresie międzywojennym pracował jako mistrz ceramiki w Krochmalni Staw do 1939 r.

Podczas wojny został wywieziony do Generalnej Guberni.

Po wyzwoleniu wrócił na swoje stare miejsce pracy i pracował do 1964 r. jako kierownik techniczny, potem przeszedł na emeryturę. Był długoletnim członkiem Straży Pożarnej.

Mieszkał we Wrześni przy ul. Dąbrowskiego. Ożenił się z Salomeą Zielińską.

Mianowany na stopień podporucznika.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 22.07.1964 r.,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364 z dnia 18.12.1974 r.,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi w dniu 22.07.1952 r.,
  • Medalem 10-lecia PRL w dniu 22.07.1955 r.,
  • Odznaką za Rozwój Województwa Poznańskiego.

Zmarł 01.09.1984. Spoczywa na Starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku.

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak - Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku (zdjęcie udostępniła Ewa Alicja Slomska)
Marian Tomczak – Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku (zdjęcie udostępniła Ewa Alicja Slomska)