Tomczak Marian Józef

Urodził się w Czekuszewie w dniu 19.01.1899 r. jako syn Franciszka i Magdaleny z domu Alkiewicz.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 2.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do Gnieźnieńskiej Kompanii Karabinów Maszynowych pod dowództwem por. Pawła Krenza i brał udział w walkach pod Margoninem, Nowym Dworem, Kcynią, Szubinem i Rynarzewem. W kwietniu 1919 r. został przeniesiony do 2. Batalionu 9. Pułku Strzelców Wlkp. w Wągrowcu i pełnił służbę do września 1919 r. Wówczas został zwolniony na skutek reklamacji.

W okresie międzywojennym pracował jako mistrz ceramiki w Krochmalni Staw do 1939 r.

Podczas wojny został wywieziony do Generalnej Guberni.

Po wyzwoleniu wrócił na swoje stare miejsce pracy i pracował do 1964 r. jako kierownik techniczny, potem przeszedł na emeryturę. Był długoletnim członkiem Straży Pożarnej.

Mieszkał we Wrześni przy ul. Dąbrowskiego. Żonaty.

Mianowany na stopień podporucznika.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 22.07.1964 r.,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364 z dnia 18.12.1974 r.,
  • Brązowym Krzyżem Zasługi w dniu 22.07.1952 r.,
  • Medalem 10-lecia PRL w dniu 22.07.1955 r.,
  • Odznaką za Rozwój Województwa Poznańskiego.

Zmarł 01.09.1984. Spoczywa na Starym Cmentarzu Komunalnym w Słupsku.

Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marian Tomczak - Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku
Marian Tomczak – Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku
Marian Tomczak - Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku
Marian Tomczak – Stary Cmentarz Komunalny w Słupsku