Barełkiewicz Stanisław

Barełkiewicz Stanisław (1895-1982)

Urodził się 13.03.1895 roku w Niechanowie jako syn Andrzeja i Stanisławy.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu, a następnie w Gołąbkach (pow. Mogilno). Uczestnik strajków szkolnych 1905 – 1907 i tajnego nauczania. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę kupiectwa w Inowrocławiu, gdzie nadal pobierał w trybie tajnym naukę z zakresu historii i literatury polskiej.

Był aktywnym działaczem patriotycznego Towarzystwa Uczniów Kupieckich w Żninie. W 1913 r. za ßpiewanie pießni polskich w miejscu publicznym sąd pruski w Żninie ukarał go karą grzywny, W 1916 rozpoczął pracę w administracji rolnej, m.in. w majętności Władysława Fenrycha w Braciszewie k. Gniezna oraz Franciszka Życkiego w Mielęcinie (pow. Kępno).

W grudniu 1918 wstąpił w szeregi powstańcze i brał udział w wyzwalaniu Gniezna, a następnie był funkcjonariuszem Policji Wojskowej (żandarmerii). W 1920 otrzymał stopień podporucznika. Dnia 05.05.1922 przeszedł do rezerwy.

W połowie 1922 objął stanowisko zastępcy dyrektora młyna parowego w Gnieźnie i wkrótce został kierownikiem młyna parowego Maksymiliana Wirtha.

W 1928 objął funkcję sekretarza i księgowego Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Daniela hr. Kęszyckiego w Błociszewie k. Śremu. Od 1931 sprawował funkcje administracyjno-finansowe w dobrach rodziny Mycielskich na wrzesińskim Opieszynie.

W 1944 został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, m.in. za działalność powstańczą.

Po 1945 rozwijał aktywność w administracji rolnej powiatu wrzesińskiego. Od 1947 był prezesem Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” we Wrześni, a od 1959 kierownikiem biura Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni oraz aktywnym działaczem administracji państwowej i spółdzielczej, a także bankowości, współorganizatorem i założycielem wrzesińskiej instancji Stronnictwa Demokratycznego.

Należał do ZBoWiD – Koło we Wrześni.

Odznaczenia:

  • Medal „Polska Swemu Obrońcy”
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (18.06.1983 r.)

W małżeństwie z Bolesławą Dymalską urodziło się troje dzieci: Andrzej, Teresa i Elżbieta.

Zmarł 16.02.1982 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Stanisław Barełkiewicz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Barełkiewicz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Barełkiewicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Elżbieta Tutak