Barełkiewicz Stanisław

Barełkiewicz Stanisław (1895-1982)

Stanisław Barełkiewicz - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się 13.03.1895 roku w Niechanowie jako syn Andrzeja i Stanisławy.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu, a następnie w Gołąbkach (pow. Mogilno). Uczestnik strajków szkolnych 1905 – 1907 i tajnego nauczania. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę kupiectwa w Inowrocławiu, gdzie nadal pobierał w trybie tajnym naukę z zakresu historii i literatury polskiej.

Był aktywnym działaczem patriotycznego Towarzystwa Uczniów Kupieckich w Żninie. W 1913 r. za ßpiewanie pießni polskich w miejscu publicznym sąd pruski w Żninie ukarał go karą grzywny, W 1916 rozpoczął pracę w administracji rolnej, m.in. w majętności Władysława Fenrycha w Braciszewie k. Gniezna oraz Franciszka Życkiego w Mielęcinie (pow. Kępno).

W grudniu 1918 wstąpił w szeregi powstańcze i brał udział w wyzwalaniu Gniezna, a następnie był funkcjonariuszem Policji Wojskowej (żandarmerii). W 1920 otrzymał stopień podporucznika. Dnia 05.05.1922 przeszedł do rezerwy.

W połowie 1922 objął stanowisko zastępcy dyrektora młyna parowego w Gnieźnie i wkrótce został kierownikiem młyna parowego Maksymiliana Wirtha.

Stanisław Barełkiewicz - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Stanisław Barełkiewicz – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

W 1928 objął funkcję sekretarza i księgowego Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej Daniela hr. Kęszyckiego w Błociszewie k. Śremu. Od 1931 sprawował funkcje administracyjno-finansowe w dobrach rodziny Mycielskich na wrzesińskim Opieszynie.

W 1944 został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, m.in. za działalność powstańczą.

Po 1945 rozwijał aktywność w administracji rolnej powiatu wrzesińskiego. Od 1947 był prezesem Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” we Wrześni, a od 1959 kierownikiem biura Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni oraz aktywnym działaczem administracji państwowej i spółdzielczej, a także bankowości, współorganizatorem i założycielem wrzesińskiej instancji Stronnictwa Demokratycznego.

Należał do ZBoWiD – Koło we Wrześni.

Odznaczenia:

  • Medal „Polska Swemu Obrońcy”
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (18.06.1983 r.)

W małżeństwie z Bolesławą Dymalską urodziło się troje dzieci: Andrzej, Teresa i Elżbieta.

Zmarł 16.02.1982 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Stanisław Barełkiewicz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Barełkiewicz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Barełkiewicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Elżbieta Tutak