Tabaka Czesław

Czesław Tabaka (1892 – 1978)

Urodził się w dniu 15.07.1892 r. w Kaczanowie jako syn Mikołaja i Józefy z domu Jędraszak. Powołany do Armii Niemieckiej służył jako strzelec w 3. Kompanii Schnee-schuh-Bataillon 2. Podczas walk w marcu 1915 r. został ranny. Po ustaniu walk wrócił do Wrześni i wstąpił do Kompanii Borzykowskiej pod dowództwem Wietrzyńskiego. Brał udział w jej składzie (włączony do grupy Pawła Cymsa) w walkach o Inowrocław i w drugiej bitwie o Szubin na odcinku Szubin-Rynarzewo do 3.02.1919 r.

Od 4.02.1919 r. do 20.02.1919 r. został oddelegowany do tworzącego się wielkopolskiego oddziału Żandarmerii Polowej. Od 21.02.1919 r. do 1.11.1919 r. służył ochotniczo w Wielkopolskim Oddziale Żandarmerii Polowej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Mieszkał we Wrześni, przy ul. Kosynierów. Zawarł związek małżeński z Marią Sroką (1899-1967) i ponownie w dniu 13.07.1968 r. z Zofią Caruk z domu Kozłowską (1921-2002). Pracował na PKP Podczas okupacji pracował jako robotnik torowy.

Członek ZBoWiD-u od 1957 r. nr leg. 282776.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kaczanowie, 4.07.1937 r.
Siedzą od lewej: Stanisław Wojciechowski, Czesław Jakubowski, Trela, NN, Wincenty Szczepański – prezes Towarzystwa PiW w Kaczanowie, Józef Trawiński – prezes Okręgu TPiW, Stanisław Bartkowiak, Zgoliński, NN
stoją: I rząd, od lewej: NN, Wincenty Jakubowski, Stanisław Biernaczyk, Tabaka, NN, NN
II rząd, od lewej: NN, Jędraszak, Łopatka, Czesław Wietrzyński, Wincenty Wietrzyński, NN
(zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Bartkowiak)
Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kaczanowie, 4.07.1937 r. Siedzą od lewej: Stanisław Wojciechowski, Czesław Jakubowski, Trela, NN, Wincenty Szczepański – prezes Towarzystwa PiW w Kaczanowie, Józef Trawiński – prezes Okręgu TPiW, Stanisław Bartkowiak, Zgoliński, NN stoją: I rząd, od lewej: NN, Wincenty Jakubowski, Stanisław Biernaczyk, Tabaka, NN, NN II rząd, od lewej: NN, Jędraszak, Łopatka, Czesław Wietrzyński, Wincenty Wietrzyński, NN (zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Bartkowiak)

Zmarł w dniu 17.07.1978 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, legitymacja nr 2866-75-128 z dnia 17.12.1975 r.,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.962 z dnia 6.12.1957 r., legitymacja nr B-66663 z dnia 6.12.1957 r.
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Tabaka - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Tabaka – cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Września, dnia 26.04.1963 r.

Wspomnienia

Po skończonej wojnie w grudniu 1918 r. powracałem z frontu wschodniego do domu do Kaczanowa. Jednakowoż nie dojechałem do Kaczanowa, bo się rozpoczął ruch powstańczy. Gdy przyjechałem do Wrześni, wyjeżdżała kompania kaczanowska pod dowództwem starszego sierżanta Ignacego Wietrzyńskiego [szeroko stosowana nazwa kompanii to Kompania Borzykowska] i por. Józefa Trawińskiego z kompanią wrzesińską i jechaliśmy do Gniezna i dalej do Zdziechowy.

W kompanii kaczanowskiej był mój kuzyn Stanisław Łopatka i mój szkolnik Jan Kasprzyk [szkolnik, czyli rówieśnik szkolny] i ja przylepiłem się do nich i razem z nimi jechałem. Bagaż mój zostawiłem pod opieką kolejarza Ludwika Goździewicza, który pełnił służbę w bagażowni i powiedziałem mu: „Ludwiś, w razie bym poległ, dostarcz bagaż rodzicom do Kaczanowa”.

W Zdziechowie został stoczony bój z Niemcami, w trakcie którego poległo dwóch powstańców. Jeden z nich był Dondajewski z Wrześni, drugiego nie znałem. Po wyparciu Niemców ze Zdziechowej rozeszliśmy się na dwie części, i to jedna część szła na Żnin-Szubin, a druga około 40 chłopa szła przez Mogilno na Inowrocław. W podróży do Inowrocławia spotkałem marynarza Stanisława Kubiaka i Stanisława Nowakowskiego i razem ciągnęliśmy pod dowództwem Ignacego Kujawy, który miał przy sobie ciężki ckm.

Niemcy nie myśleli ustąpić i mimo dużej przewagi niemieckiej zwyciężyliśmy. Niemcy musieli uchodzić. Po oswobodzeniu Inowrocławia zaraz wróciłem do domu i 3.02.1919 r. pojechałem do Poznania, gdzie spotkałem rotmistrza Wiza [Zygmunt Wiza, por. żandarmerii], który werbował do Żandarmerii. Pierwszym objętym przeze mnie posterunkiem był Miłosław.

Służbę tam pełniłem od 4.02.1919 r. do 1.11.1919 r. i na własną prośbę zostałem zwolniony.

Od 20.03.1920 r. zacząłem pracować na PKP na stacji Września w charakterze kasjera bagażowego i biletowego do dnia 1.09.1939 r.

W czasie okupacji pracowałem jako stolarz w koszarach. Po wyzwoleniu Polski wróciłem z powrotem na PKP na stację Września i dalej pracowałem w kasie biletowej i bagażowej do dnia 31. 10.1958 r. i zostałem zwolniony z powodu mego wieku na rentę starczą starego portfela.

Czesław Tabaka
Września
ul. Kosynierów 13