Staszak Szczepan

Szczepan Staszak (1889 – 1977)

Szczepan Staszak  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się 24.11.1889 roku w Żydowie jako syn Andrzeja i Salomei z d. Gruszczyńskiej.

W 1904 roku ukończył Szkołę Powszechną. Potem przez 5 lat pracował w miejscowości Krzywagóra (pow. Września). W 1909 roku wyjechał do Westfalii i pracował w kopalni w miejscowości Wanne. W 1910 roku powrócił do rodziców, którzy mieszkali w miejscowości Dębicz (pow. Środa). W tym samym roku został powołany do obowiązkowej służby wojskowej w armii niemieckiej. Po odbyciu służby w 1912 roku powtórnie wyjechał do pracy w kopalni węgla w Wanne. Tutaj pracował społecznie w różnych organizacjach polskich takich jak: Towarzystwo Młodzieży im. A. Mickiewicza, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Koło Śpiewu „Harfa”. Od 02.08.1914 roku walczył w armii niemieckiej na frontach I wojny światowej.
W listopadzie 1918 zdezerterował z wojska i wrócił do Środy. Osobiście brał udział w organizowaniu Batalionu Średzkiego. Z szeregach tego batalionu brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 26 stycznia został wcielony do Żandarmerii Krajowej. W lipcu 1920 podczas reorganizacji Żandarmerii Krajowej automatycznie przeszedł do Policji Państwowej. Początkowo służył w województwie poznańskim, potem wileńskim, a następnie w wołyńskim aż do wybuchu II wojny światowej. W dniu 07.10.1939 został wywieziony na Syberię. Do Polski powrócił w czerwcu 1946 roku. Od 05.08.1946 pracował w Gorzowie Wlkp. W 1951 roku przeszedł na rentę. Mieszkał w Drezdenku, a następnie przeprowadził się do Wrześni a potem do Obłaczkowa.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.975 z dnia 1957-12-28.

Uchwałą RP W 15/72 mianowany na stopień podporucznika.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Zmarł w Obłaczkowie 28.02.1977. Został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Szczepan Staszak  -  zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Szczepan Staszak – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Szczepan Staszak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjecie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Szczepan Staszak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjecie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)