Kaczmarek Władysław

Władysław Kaczmarek (1898-1983)

Urodził się w dniu 28.06.1898 r. w Bardzie jako syn Ignacego i Józefy z domu Dzierżaczak.

Służąc w Armii Niemieckiej w 3. Kompanii Karabinów Maszynowych (3. Maschinengewehr Kompagnie) pułku Garde-Regiment zu Fuß w 1918 r. był ranny.

W Powstaniu Wlkp. brał udział w 1. Pułku Strzelców Wlkp. od dnia 5.02.1919 r. Walczył pod Zdunami i w rejonie Krotoszyna.

W Wojsku Polskim slużył do 17.07.1921 r.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 57/75.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.07-0.738 z dnia 7.05.1975 r.

Zmarł w dniu 2.06.1983 r. we Wrześni i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym.

Władysław Kaczmarek - cmentarz komunalny we Wrześni  
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kaczmarek – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)