Nowicki Wojciech

Wojciech Nowicki (1900 – 1981)

Urodził się w Stroszkach w dniu 21.03.1900 r. jako syn Wawrzyna i Józefy z d. Makowskiej.

Walczył ochotniczo od dnia 24.12.1918 na odcinku frontu Drawski Młyn pod Piłą pod dowództwem sierżanta Muszyńskiego. W lutym 1919 r. został wcielony do 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich / 56 Pułk Piechoty/, w którym pełnił służbę do 1921 r., a do 1923 służył w Straży Granicznej pod dowództwem porucznika Lisieckiego.

W okresie międzywojennym pracował w rolnictwie oraz w PKP na stacji w Nekli. Przed Kampanią Wrześniową został powołany do oddziałów Obrony Narodowej.

W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny u Niemców. Po wyzwoleniu pracował na własnym gospodarstwie otrzymanym z reformy rolnej.

Zmarł w dniu 19.04.1981 r. w Targowej Górce. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Targowej Górce.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/301 z dnia 3.04.1974 r.

Wojciech Nowicki – cmentarz parafialny w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)