Karłowski Tadeusz

Tadeusz Karłowski (1893 – 1946)

Urodził się w dniu 24.10.1893 r. w Mystkach jako syn Stanisława i Stefanii z d. Braunek.

Brał udział w zdobywaniu Poznania i Biedruska. Z dniem 8.01.1919 r. został wcielony do 1 Kompanii Średzkiej. Potem został przeniesiony do 2 Baterii Konnej, następnej Baterii Zapasowej 14 Pułku Artylerii Polowej (PAP), 7 Dyonu w 3 Pułku Artylerii Konnej (PAK), skąd został bezterminowo urlopowany z dniem 13.11.1920 r.

W roku 1927 r. odziedziczył po swoim ojcu Stanisławie liczący około 420 ha majątek ziemski Mystki. W roku 1929 poślubił 22-letnią Ninę Wyrzykowską, córkę lekarza Władysława Wyrzykowskiego, zamieszkałego w Toruniu, z którą miał trzy córki: bliźniaczki Marię i Teresę urodzone w roku 1930 oraz Irenę (1934- 1997). Pełnił funkcje społeczne, był sołtysem Mystek.

W okresie II wojny światowej, po trudach obozu przejściowego w Poznaniu, został wywieziony w połowie marca 1940 r. wraz z rodziną do Generalnej Guberni, do Zagnańska (powiat kielecki).

Wkrótce po zakończeniu wojny, chorujący od dłuższego czasu Tadeusz zmarł w szpitalu we Wrześni w dniu 5.01.1946 r. Pochowany został w rodzinnym grobowcu przy kościele w Targowej Górce. Rodzina znalazła swe miejsce we Wrocławiu.

Tadeusz Karłowski - teren przy kościele w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tadeusz Karłowski – teren przy kościele w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tadeusz Karłowski - teren przy kościele w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tadeusz Karłowski – teren przy kościele w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica na cmentarzu w Targowej Górce (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)