Kozłowicz Edmund

Edmund Kozłowicz (1886 – 1944)

Urodził się 27.09.1886 we Wrześni jako syn Antoniego i Katarzyny z d. Braciak.

W 1913 r. zawarł związek małżeński z Leonardą Wiśniewską.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie I Kompanii Wrzesińskiej.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy we Wrześni ul Sienkiewicza 18. Był malarzem.

Zmarł we Wrześni 29.11.1941 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Edmund Kozłowicz - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Edmund Kozłowicz – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)