Fengler Stanisław

Stanisław Fengler (1902-1978)

Urodził się 18 października w Poznaniu jako syn Andrzeja i Klementyny Wieczorkiewicz.

W 1917 ukończył szkołę powszechną oraz półroczny kurs księgowych.

Wstąpił jako ochotnik harcerski do kompanii Straży i Bezpieczeństwa Włoszakowice w dniu 15.12.1918 i brał udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wlkp. Od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych grupy Leszno – Kaszczory. Po zakończeniu działań powstańczych pozostał jako ochotnik w służbie w 6 pułku strzelców granicznych do 10.08.1919 r.

Od lutego 1920 był praktykantem w Komisariacie Obwodowym w Kępnie, a od 1921 sekretarzem. Po odbyciu służby wojskowej był sekretarzem Komisariatu Obwodowego w Rychtalu (pow. kępiński).

Stanisław Fengler (stoi po prawej), przed nim siedzi jego ojciec Andrzej Fengler. Zdjęcie wykonane w Kępnie (fotografię udostępnił Waldemar Śliwczyński)
Stanisław Fengler (stoi po prawej), przed nim siedzi jego ojciec Andrzej Fengler. Zdjęcie wykonane w Kępnie (fotografię udostępnił Waldemar Śliwczyński)

W lipcu 1929 prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powołał go na sekretarza Sądu Grodzkiego we Wrześni.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 11 525 z dn. 19.08.1934 r.)

W 1939 został ewakuowany jako urzędnik państwowy w Lubelskie, gdzie pracował w administracji mieszkaniowej.

W 1945 wrócił do Wrześni i pracował na stanowisku sekretarza sądowego, aż do przejścia na emeryturę w 1968. Był członkiem komisji finansowo-budżetowych Rady Miejskiej oraz Powiatowej.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (08.01.1969)
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Z pierwszego małżeństwa z Ludwiką Zielińską miał syna Eugeniusza i córkę Leandrę, natomiast w drugim małżeństwie z Genowefą Duczmal przyszło na świat troje dzieci: Maria, Jadwiga i Tadeusz.

Zmarł 7 maja 1978 i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk) uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące udziału w Powstaniu Wielkopolskim (http://powstancy-wielkopolscy.pl).

Stanisław Fengler
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)