Fengler Stanisław

Stanisław Fengler (1902-1978)

Urodził się 18 października 1902 w Poznaniu jako syn Andrzeja i Klementyny Wieczorkiewicz.

W 1917 ukończył szkołę powszechną oraz półroczny kurs księgowych.

Wstąpił jako ochotnik harcerski do kompanii Straży i Bezpieczeństwa Włoszakowice w dniu 15.12.1918 i brał udział w pracach przygotowawczych do Powstania Wlkp. Od 28.12.1918 do 20.02.1919 r. brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych grupy Leszno – Kaszczory. Po zakończeniu działań powstańczych pozostał jako ochotnik w służbie w 6 pułku strzelców granicznych do 10.08.1919 r.

Od lutego 1920 był praktykantem w Komisariacie Obwodowym w Kępnie, a od 1921 sekretarzem. Po odbyciu służby wojskowej był sekretarzem Komisariatu Obwodowego w Rychtalu (pow. kępiński).

Stanisław Fengler (stoi po prawej), przed nim siedzi jego ojciec Andrzej Fengler. Zdjęcie wykonane w Kępnie (fotografię udostępnił Waldemar Śliwczyński)
Stanisław Fengler (stoi po prawej), przed nim siedzi jego ojciec Andrzej Fengler. Zdjęcie wykonane w Kępnie (fotografię udostępnił Waldemar Śliwczyński)

W lipcu 1929 prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powołał go na sekretarza Sądu Grodzkiego we Wrześni.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 11 525 z dn. 19.08.1934 r.)

W 1939 został ewakuowany jako urzędnik państwowy w Lubelskie, gdzie pracował w administracji mieszkaniowej.

W 1945 wrócił do Wrześni i pracował na stanowisku sekretarza sądowego, aż do przejścia na emeryturę w 1968. Był członkiem komisji finansowo-budżetowych Rady Miejskiej oraz Powiatowej.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.952 z dnia 1957-12-06
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (08.01.1969)
  • Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Z pierwszego małżeństwa z Ludwiką Zielińską miał syna Eugeniusza i córkę Leandrę, natomiast w drugim małżeństwie z Genowefą Duczmal przyszło na świat troje dzieci: Maria, Jadwiga i Tadeusz.

Zmarł 7 maja 1978 i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk) uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące udziału w Powstaniu Wielkopolskim (http://powstancy-wielkopolscy.pl).

Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Stanisław Fengler
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Fengler – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)