Kalczyński Eugeniusz

Eugeniusz Kalczyński (1890 – 1955)

Eugeniusz Kalczyński urodził się 16.12.1890 r. w Gościeńczycach (pow. grójecki) jako syn Antoniego i Wiktorii z d. Górskiej.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył na froncie północnym. Następnie służył w 68 pp. Był rusznikarzem.
W 1920 r. zawarł związek małżeński z Marianną Owczarzak (1894-1988).

Służbę w wojsku zakończył w 1925 r. w stopniu plutonowego. Potem pracował w cukrowni we Wrześni.

Został zweryfikowany jako powstaniec 10.01.1935 r. (nr 13976).

W czasie okupacji wraz z rodziną został wysiedlony do GG do miejscowości Bielany (pow. Sokołów Podlaski). Stamtąd został wywieziony do prac przymusowych do Niemiec. Pracował w Bremen.

Po wonie podjął pracę jako ślusarz w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu.

Zmarł w Poznaniu 12.06.1955 r.

Eugeniusz Kalczyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)