Pietrowicz Stefan

Stefan Pietrowicz (1895-1945)

Urodził się 31 sierpnia w Żydowie (pow.witkowski) jako syn rolnika Michała.

W 1914 zdał maturę w Gnieźnie, gdzie był prezesem koła Towarzystwa Tomasza Zana. Był działaczem rejonowym i organizował ogniwa towarzystwa we Wrześni.

Brał udział w powstaniu wielkopolskim i walczył pod Zdziechową, Rogowem i Brodnicą. Był żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej 1920, a później brał udział w akcji plebiscytowej na Śląsku.

Studia prawnicze ukończył w Berlinie i był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. W 1943 został osadzony w Oświęcimiu, a później w Mauthausen, gdzie zginął 23 kwietnia 1945.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Roman Nowaczyk (Stańczyk)