Bujakiewicz Ignacy

Ignacy Bujakiewicz (1895-1971)

Ignacy Bujakiewicz urodził się 30 lipca w Rzemiechowie (pow. krotoszyński) jako syn Marcina i Marianny z d. Ratajczyk.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kuklinowie, a następnie we Wrocławiu. Po jej ukończeniu praktykował w zawodzie ślusarz-mechanik.

Od 1914 służył w armii niemieckiej. Walcząc na froncie zachodnim, został ciężko ranny. Przewieziony został do szpitala we Wrocławiu. Jesienią 1918 wrócił do Kobylina.

Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył o wyzwolenie Kobylina oraz na froncie pod Zdunami i Rawiczem w kompanii Gajowczyka.

Na początku lutego 1919 zgłosił się ochotniczo w koszarach na Jeżycach i wcielony został do 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 68 pp). Brał udział w walkach na froncie północnym pod Kcynią, Nakłem, Chodzieżą. Został zdemobilizowany we wrześniu 1921 r. w stopniu plutonowego.

Po zwolnieniu z wojska założył warsztat ślusarsko-mechaniczny w Kobylinie.  

W 1922 ożenił się z Julianną Snadną i miał z nią trzy córki: Łucję, Zofię i Monikę.

Mieszkając w Kobylinie, był właścicielem sklepu motoryzacyjnego oraz prowadził sprzedaż broni i amunicji.

W 1930 r. przeprowadził się do Wrześni. Zajmował się handlem, prowadził sklep podobnej branży jak w Kobylinie.

Był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Września (data wstąpienia do związku 30.12.1935).

W roku 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Od 1945 prowadził zakład naprawy rowerów oraz innego sprzętu, zlokalizowany między Rynkiem a ulicą Fabryczną, a następnie warsztat wulkanizacji opon. Wraz z innymi rzemieślnikami w 1945 r. zorganizował we Wrześni Cech Rzemiosł Różnych.

Zmarł w 09.12.1971 i został pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Ignacy Bujakiewicz - z tyłu widoczny sklep rowerowy
Ignacy Bujakiewicz – z tyłu widoczny sklep rowerowy
Ignacy Bujakiewicz - ogłoszenie w Orędowniku Wrzesińskim nr 148 z dnia 19.12.1931 r.
Ignacy Bujakiewicz – ogłoszenie w Orędowniku Wrzesińskim nr 148 z dnia 19.12.1931 r.
Ignacy Bujakiewicz - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Bujakiewicz – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)