Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981)

Alfons Janicki - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym.

Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową i wartowniczą. W drużynie pełnił rolę zastępowego.

Po powstaniu służył ochotniczo w jednostkach Okręgowej Komendy Linii Kolejowych w Poznaniu. W 1920 wstąpił jako ochotnik do Legii Wrzesińskiej i brał udział w walkach frontowych z przydziałem do sztabu 66 pp.

Alfons Janicki (stoi pierwszy od prawej) - Zarząd Miejski we Wrześni rok 1938
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Alfons Janicki (stoi pierwszy od prawej) – Zarząd Miejski we Wrześni rok 1938 (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Do 1939 był referentem budowlanym w Zarządzie Miejskim we Wrześni.

W kampanii wrześniowej służył w 3 kompanii 72 Batalionu Wartowniczego w Gnieźnie. Do niewoli niemieckiej trafił 18 września i umieszczono go w stalagu w Stablack k. Królewca, a następnie w stalagach w Sandbostel i Lubece. 10 kwietnia 1942 został zwolniony z niewoli na wniosek niemieckiego burmistrza Wrześni, jako osoba o dużej praktyce budowlanej. Pracował do końca okupacji jako technik budowlany. Otrzymał polecenie zdemontowania i pocięcia na krawężniki obelisku pomnika w Sokołowie. Ukrył go na placu budowlanym przy ulicy 3 Maja 3, dzięki czemu zaraz po wyzwoleniu wrócił on na swoje miejsce.

Spis członków Wrzesińskiego Hufce Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufce Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej

Po 1945 był sekretarzem miejskim, a do przejścia na rentę inwalidzką w 1957 pracował jako technik budowlany w Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy we Wrześni.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.949 z dnia 1964-07-30.

Mianowany na stopień podporucznika, Uchwała RP W 2/72

Uchwałą Rady Państwa z 14.09.1977 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był żonaty z Marią Tyborską.

Zmarł 13 listopada 1981. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Alfons Janicki - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski
Alfons Janicki – zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Alfons Janicki - (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Alfons Janicki – (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Alfons Janicki - (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Alfons Janicki – (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Stawski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Koło miejsko-gminne ZBoWiD we Wrześni
I rząd: Stefan Frąckowiak, Władysław Bigosiński, Sylwester Witkowski, Franciszek Staniszewski, Franciszek Zakrzewski, Antoni Ciszak, Piotr Stasik, Józef Owczarzak, Czesław Tabaka, Stanisław Górniak, Stanisław Barełkiewicz, Sylwester Siwiak
II rząd: Franciszek Grześkowiak, Józef Benc, Władysław Kaczmarek, Jan Pietraszak, Józef Ratajczak, Franciszek Pawlak, Józef Olejniczak, Szczepan Staszak, Marian Tomczak, Władysław Sławski, Alfons Janicki, Jakub Górski, Szczepan Gryska, Stanisław Fengler, Ludwik Grześkowiak, Roman Kaczmarek, Władysław Owczarzak, Franciszek Bocheński, Władysław Olejniczak, Stefan Graczyk, Michał Janiszewski, Walenty Nowakowski
III rząd: Stanisław Wietrzyński, Nikodem Bindulski
Alfons Janicki - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Alfons Janicki – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)