Łabędzki Marian

Marian Łabędzki (1892 – ?)

Urodził się 24.03.1892 w Białym Piątkowie jako syn Stefana i Walerii z d. Łukowskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 01 stycznia 1919 r. do 10 stycznia 1919 r. przy oswobodzeniu Ostrowa Wlkp. i okolicy. Od 10 stycznia 1919 r. przydzielony został do Ochotniczego Batalionu Wartowniczego nr 7 w Szczypiornie a od 10.08.1920 r. do Kompanii Telegraficznej Nr 7 w Poznaniu.

W 1937 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Inowrocławiu u. Staszica 16.

Odznaczony wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10