Danecki Tadeusz

Tadeusz Danecki (1902 – 1939) Tadeusz Danecki urodził się 17 stycznia 1902 roku we Wrześni. Jego rodzicami byli Władysław Danecki oraz Marta z Zamiarów, którzy mieli jeszcze troje dzieci – Mariana, Wandę oraz Sylwestra. Mieszkali w kamienicy przy ul. Warszawskiej 3, gdzie Władysław prowadził zakład rymarski. Tadeusz ukończył szkołę podstawową we Wrześni. Już we wczesnej […]

Danecki Marian

Marian Danecki (1903 – 1950) Marian Danecki urodził się 20.09.1903 roku we Wrześni. Jego rodzicami byli Władysław Danecki oraz Marta z Zamiarów, którzy mieli jeszcze troje dzieci – Tadeusza, Wandę oraz Sylwestra. Mieszkali w kamienicy przy ul. Warszawskiej 3, gdzie Władysław prowadził zakład rymarski. Należał do działającej we Wrześni drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z […]

Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981) Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym. Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową […]

Wasielewski Czesław

Czesław Wasilewski (1901 – 1981) Urodził się 03.08.1901 w Brodnicy (obecnie woj. kujawsko-pomorskie) jako syn Mariana i Anny z d. Abryszyńskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w I Wrzesińskiej Drużynie Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w oswobodzeniu m. Wrześni, w zdobywaniu koszar, magistratu i innych ważnych obiektów państwowych. Od 18.04.1920 r. do 28.09.1939 r. w […]

Sławski Władysław

Władysław Sławski (1901-1987) Harcerz, powstaniec wielkopolski, nauczyciel, działacz społeczny. Urodził się 30.04.1901 roku we Wrześni jako syn Józefa i Anny zd. Staszak. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował jako tokarz w fabryce maszyn Antoniego Kaczorowskiego we Wrześni, a w latach 1921-1922 w zakładzie Franciszka Jaworskiego. Był aktywnym członkiem patriotycznego Towarzystwa Terminatorów. 12.10.1917 był współzałożycielem I Wrzesińskiej […]

Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975) Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej. W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego. W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej […]

Pera Ignacy

Ignacy Pera (1902 – 1987) Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wincentego i Marii z domu Nowaczyk. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Był uczestnikiem Zlotu Harcerstwa Wielkopolskiego w Wierzenicy w 1918 r. Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. uczestniczył w działaniach zleconych drużynie harcerskiej przez Radę […]

Puzdrakiewicz Antoni

Antoni Puzdrakiewicz (1902 – 1973) Antoni Puzdrakiewicz urodził się 31.05.1902 we Wrześni jako syn Aleksandra i Stanisławy z d. Bogacińskiej. Jako członek utworzonej w 1917 r. na terenie miasta Września organizacji harcerskiej, brał czynny udział w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego. Z chwilą wybuchu Powstania w grupie harcerzy pełnił służbę wartowniczą. Od 16.01.1919 r. brał udział […]

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Pełnił w niej funkcję zastępowego. Następnie objął kierownictwo 2. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza […]