Ciesielski Leon

Leon Ciesielski (1901-1975) Urodził się 6 kwietnia 1901 we Wrześni jako syn Teofila i Marii z Kaliszewskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę zawodu bednarskiego, będąc jednocześnie uczniem Szkoły Dokształcającej. W marcu 1918 wstąpił do I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego, gdzie po przeszkoleniu pełnił funkcję zastępowego. W listopadzie zgłosił się do dyspozycji Powiatowej […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Pełnił w niej funkcję zastępowego. Następnie objął kierownictwo 2. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza […]

Pera Ignacy

Ignacy Pera (1902 – ) Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wincentego i Marii z domu Nowaczyk. Brał udział jako ochotnik w wojnie przeciw bolszewikom. Wstąpił do Legii Ochotniczej Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu kaprala. Mieszkał we Wrześni przy ul. Poznańskiej 6. Pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza Okręgu XVII […]

Janicki Alfons

Alfons Janicki (1902-1981) Urodził się 29 października 1902 r. we Wrześni jako syn Józefa i Stanisławy Palaczyńskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej był praktykantem biurowym. Był jednym z członków-założycieli I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego i w połowie listopada zgłosił się do Wydziału Wykonawczego Rady Ludowej we Wrześni. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową […]

Radziejewski Marian

Marian Radziejewski (1905 – 1986) Marian Radziejewski urodził się we Wrześni 21.10.1905 jako syn Edwarda i Marii z d. Gruszczyńskiej. Od listopada 1918 do 27.12.1918 jako zastępowy drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego brał czynny udział w akcjach przygotowawczych do Powstania Wielkopolskiego w ramach zleconych mu przez organizację harcerską zadań. Na terenie Wrześni organizował młodzież w […]

Grobelniak Antoni

Antoni Grobelniak (1901 – ?) Urodził się we Wrześni 23.05.1901. Był synem Walentego i Agnieszki z d. Trojanowicz. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego. Powstaniec, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1938 r. mieszkał w miejscowości Podzamek Golubski pow. Wąbrzeźno. Starał się wtedy o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987) Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach. W latach 1919-1920 […]

Zakrzewski Mieczysław

Mieczysław Zakrzewski (1901 — 1945) Urodził się 08.10.1901 we Wrześni jako syn Józefa  i Marianny z d. Pałczyńskiej. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu powstańczego, z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o dolinę Noteci – do […]

Petzold Stanisław

Stanisław Petzold (1903 – 1943) Urodził się we Wrześni 29.09.1903 jako syn Michała i Marianny z d. Błaszczyk. Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego.. W czasie wojny aresztowany. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Skazany 03.06.1942 na 5 lat obozu. Proces odbył się w Trzemesznie. Wyrok został wydany przez Senat Karny Wyższego Sądu […]