Wasielewski Czesław

Czesław Wasilewski (1901 – 1981)

Urodził się 03.08.1901 w Brodnicy (obecnie woj. kujawsko-pomorskie) jako syn Mariana i Anny z d. Abryszyńskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w I Wrzesińskiej Drużynie Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w oswobodzeniu m. Wrześni, w zdobywaniu koszar, magistratu i innych ważnych obiektów państwowych. Od 18.04.1920 r. do 28.09.1939 r. w 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu. Zdemobilizowany w stopniu porucznika.

Ożenił się z Apolonią Makowską.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 04.04-0.118 z dnia 1958-04-04.

Zmarł w 1981 r. Spoczywa na cmentarzu junikowskim.

Czesław Wasielewski - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Czesław Wasielewski – cmentarz Junikowski w Poznaniu