Andrzejczak Franciszek

Franciszek Andrzejczak (1900 – 1964)

Urodził się w dniu 16.11.1900 r. w Pięczkowie jako syn Tomasza i Joanny z domu Antoszewskiej.

Od dnia 27.12.1918 r. brał udział w walkach o Dworzec Główny w Poznaniu, Ławicę, Biedrusko służąc w 1. Ochotniczej Kompanii Średzkiej w stopniu szeregowca pod dowództwem kpt. Alfreda Milewskiego. Następnie walczył pod Zbąszyniem, Łomnicą, Strzyżewem, Wielką Wsią.

W czynnej służbie w Marynarce Wojennej (oficer pokładowy) do 19 IX 1939 r. kiedy to dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w Oflag II D Gross-Born (ob. Kłomino, pow. Szczecinek), w niewoli do 5 II 1945 r. nr 9726. Po wojnie pracował jako inżynier/ starszy mechanik dla Polskich Linii Oceanicznych.

Ożenił się z Zofią Stanisławą Owczyńską.

Zmarł w dniu 28.08.1964 r. w Osieku nad Notecią. Spoczywa na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.957 z dnia 6.12.1957 r.

Uzupełnienie biogramu: Ewa Alicja Slomska

Franciszek Andrzejczak - Dziennik Bałtycki nr 207 z 1.09.1964 r.
Franciszek Andrzejczak – Dziennik Bałtycki nr 207 z 1.09.1964 r.
Franciszek Andrzejczak - cmentarz Witomiński w Gdyni
Franciszek Andrzejczak – cmentarz Witomiński w Gdyni