Nowakowski Walenty

Walenty Nowakowski (1900 – 1990)

Walenty Nowakowski urodził się 12.01.1900 w Słomowie. Syn Walentego i Stanisławy z d. Nowaczyk.

Od 17.11.1918 należał do wrzesińskiej Kompanii Straży i Bezpieczeństwa Następnie został  przydzielony do 2 kompanii batalionu wrzesińskiego. Brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, w wyprawie na Szubin 08.01.1919. Tam został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej.

Zweryfikowany dnia 30.05.1934 (nr 5075).

W 1938 roku odznaczony Medalem Niepodległości.

Był uczestnikiem kampanii wrześniowej (kolumna taborowa Armii Poznań). W walkach na wschód od Warszawy dostał się do niewoli, w której przebywał do końca wojny.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.950 z dnia 1964-07-30.

Członek ZBoWiD Koło Września.

Zmarł we Wrześni 30.04.1990 i pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Walenty Nowakowski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Walenty Nowakowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)