Jakubowski Wincenty

Wincenty Jakubowski (1897-1966)

Wincenty Jakubowski (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Urodził się 15 lipca w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn Tomasza i Apolonii z d. Tabaka. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Kaczanowie zdobył zawód budowniczego i w tym charakterze pracował.

W 1916 został wcielony do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim.

W 1918 zdezerterował i powrócił do Kaczanowa, gdzie zgłosił akces do oddziałów powstańczych. Brał udział w walkach pod Gnieznem, Szubinem i Lesznem. W lutym 1919 otrzymał przydział do 1 pułku strzelców wielkopolskich i walczył w obronie Lwowa. W lipcu 1919 walczył pod Lesznem przeciwko wojskom niemieckim.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w rejonie Bobrujska nad Berezyną. Po kampanii był żołnierzem 55 pp w Lesznie.

W czasie kampanii wrześniowej służył w Ośrodku Zapasowym 14 Dywizji Piechoty w Kutnie. Podczas bombardowania został bardzo ciężko ranny i po pobycie w szpitalu w Warszawie wrócił do Kaczanowa. Był inwalidą wojennym.

Pracował jako kierownik budowy w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym we Wrześni.

Z małżeństwa ze Stanisława Stajkowską miał troje dzieci: Aleksandra, Eugeniusza i Zenona.

Zmarł w 23.06.1966 i został pochowany w Kaczanowie.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Wincenty Jakubowski z okresu Powstania Wielkopolskiego (zdjęcie udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski z okresu Powstania Wielkopolskiego (zdjęcie udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski - wypis zwolnienia ze szpitala z 1940 roku po kampanii wrześniowej (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski – wypis zwolnienia ze szpitala z 1940 roku po kampanii wrześniowej (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski - dyplom nadania odznaki honorowej "Orlęta" (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski – dyplom nadania odznaki honorowej „Orlęta” (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski - Legitymacja Krzyża Walecznych (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski – Legitymacja Krzyża Walecznych (dokument udostępnił Tomasz Jakubowski)
Wincenty Jakubowski - cmentarz parafialny w Kaczanowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wincenty Jakubowski – cmentarz parafialny w Kaczanowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)