Benc Józef

Józef Benc (1900 – 1981)

Józef Benc urodził się 22.06.1900 w Gozdowie. Jego rodzicami byli Szymon Benc i Elżbieta z d. Zając.

Dnia 03.01.1919 wstąpił do formujących się oddziałów powstańczych w Poznaniu i przydzielony został do oddziału por. Fenrycha. Wysłany został na front pod Szubinem, potem wcielony do 7 Pułku Strzelców Wlkp, skąd przeniesiono go do 15 p.art.1, w którym służył do stycznia 1923. Od 1.09.1939 brał udział w kampanii wrześniowej w ramach 17 p.a.p. Gniezno i walczył na całej długości frontu, aż do obrony Warszawy. Po kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej, skąd zwolniono go dnia 05.10.1939 do domu. W grudniu 1939 wysiedlono go do Radomia. Na terenie G.G. należał do ruchu podziemnego „Rezeda”.

Dnia 01.09.1934 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych nadany 10.08.1921 r.
  • Wielkopolski Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 05.18-0.627 z dnia 1972-05-18
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (23.04.1975 nr 524-75-17)

Mianowany na podporucznika, Uchwała W 38/74.

Zmarł 25.08.1981 i pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Józef Benc - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Benc – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)