Szwarc Stanisław

Stanisław Szwarc (1873 – 1926)

Urodził się 13.04.1873 w Śremie jako syn mistrza cukierniczego Józefa i Stanisławy z d. Śliwińskiej. Jego rodzice przeprowadzili się następnie do Wrześni, kupili dom przy obecnej ul. Jana Pawła II nr 7 i w 1874 otworzyli w nim cukiernię, która funkcjonuje do dziś.

W 1916 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Marianną Zimniewicz (1875 – 1945).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Był członkiem Sztabu Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Powierzono mu administrację koszar. W 1919 r. został mianowany przez Naczelną Radę Ludową podporucznikiem w administracji wojskowej.

W październiku 1919 r. przeprowadził się do Poznania, a w marcu 1920 do Chełmna. Do rezerwy przeszedł w stopniu porucznika.

Od 27.01.1923 roku był burmistrzem Miasteczka Krajeńskiego. Sprawował również funkcję prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zmarł 15.05.1926 r. we Wrześni i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Stanisław Szwarc (ze zbiorów rodzinnych p. Smodlibowskich)
Stanisław Szwarc (ze zbiorów rodzinnych p. Smodlibowskich)
Stanisław Szwarc - Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Stanisław Szwarc – Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Stanisław Szwarc - Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Stanisław Szwarc – Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Stanisław Szwarc - Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Stanisław Szwarc – Kronika Miasta Miasteczka Krajeńskiego
Tygodnik Urzędowy nr 22 z 14.06.1919 r.
Tygodnik Urzędowy nr 22 z 14.06.1919 r.
Antoni Ciszak Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-19
Antoni Ciszak Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-19
Orędownik Wrzesiński nr 55 z 18.05.1926 r.
Orędownik Wrzesiński nr 55 z 18.05.1926 r.