Samelak Florian

Florian Samelak (1893-1964) Urodził się w dniu 20.04.1893 r. w Słomowie powiat wrzesiński jako syn Antoniego i Franciszki z domu Chrzanowskiej z Gozdowa. Był powstańcem wielkopolskim. Służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod komendą sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka w okresie od 12. XI. 1918 do 31.111. 1919 r. Zmarł w Racławkach w dniu 26.05.1964 r. i […]

Staszak Antoni

Antoni Staszak (1900 – 1974) Antoni Staszak urodził się 13.05.1900 we Wrześni. Syn Józefa i Józefy z d. Boreckiej. 28.12.1918  wstąpił jako ochotnik do powstańczego batalionu wrzesińskiego, z którym brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem i w początkowych walkach na linii Noteci. W końcu stycznia przesunięty został do batalionu pleszewskiego, z którym brał […]

Szwarc Stanisław

Stanisław Szwarc (1873 – 1926) Urodził się 13.04.1873 w Śremie jako syn mistrza cukierniczego Józefa i Stanisławy z d. Śliwińskiej. Jego rodzice przeprowadzili się następnie do Wrześni, kupili dom przy obecnej ul. Jana Pawła II nr 7 i w 1874 otworzyli w nim cukiernię, która funkcjonuje do dziś. W 1916 r. w Poznaniu zawarł związek […]

Staś Władysław

Władysław Staś (1899 – 1937) Urodził się 12.01.1899 we Wrześni jako syn Hugo Emmanuela Stascha i Józefy z d. Rydlińskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Został zweryfikowany 11.04.1934 (numer weryfikacji 9838) – Koło Września. Mieszkał we Wrześni ul. Fabryczna 6. Był sekretarzem skarbowym. Zmarł we Wrześni 2.02.1937.

Staniszewski Ignacy

Ignacy Staniszewski (1892 – 1940) Urodził się 24.06.1892 r. w Bierzglinie (powiat wrzesiński), jako syn Józefa i Nepomuceny z domu Harłożyńskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Służył we wrzesińskiej 1. Kompanii pod dowództwem sierżanta sztabowego Jana Bartkowiaka. Policjantem został w 1919 r. Posiadał stopień przodownika Policji Państwowej. W wojsku posiadał stopień plutonowego. Był żonaty z […]

Spychała Andrzej

Andrzej Spychała (1900 – ?) Urodził się 29.10.1900 w Chociczy (pow. średzki) jako syn Wincentego i Jadwigi z d. Kamień. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.5291). Walczył w Kompanii Wrzesińskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej a następnie w III Powstaniu Śląskim. Zweryfikowany jako powstaniec 31.03.1938 (numer weryfikacyjny 24504). Należał do ZPW […]

Rewers Telesfor

Telesfor Rewers (1878 – 1960) Urodził się 3.01.1878 r. w Sokolnikach jako syn rolnika Antoniego i Wiktorii z domu Antczak. W 1908 ożenił się W Sokolnikach z Heleną Paszkiewicz (1888-1977). Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r.wstępując ochotniczo do tworzącego się powstańczego batalionu wrzesińskiego pod dowództwem Wiewiórowskiego. W jego składzie brał […]

Pęczkowski Jan

Jan Pęczkowski (1900 – 1969) Urodził się 30.07.1900 w Górkach Dąbskich (obecnie gmina Kcynia) jako syn Jana i Wiktorii z d. Wojtkowiak. Brał udział przy zajmowaniu koszar i gmachów we Wrześni, w wyzwalaniu Witkowa oraz w walkach o Zdziechowę, Szubin i Kcynię. Po zakończeniu walk powstańczych wcielony do WP pełnił służbę do 1921r. W okresie […]

Stein Cezary

Cezary Stein (1893 – 1949) Urodził się 26 lipca 1893 r. w Witkowie (pow. gnieźnieński) w rodzinie Edwarda, cukiernika, i Franciszki z domu Pepel. W wieku sześciu lat stracił ojca, a osiem lat później matkę. Ukończył siedmioklasową szkołę powszechną w Witkowie, a następnie wyuczył się zawodu zecera (zdał egzamin w Bydgoszczy w 1911 r.). Pracował […]