Frydrychowicz Antoni

Antoni Frydrychowicz (1898 – 1977)

Antoni Frydrychowicz urodził się we Wrześni 22.03.1898 roku jako syn Andrzeja i Ludwiki z d. Szwarc.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. w oddziałach powstańczych z Wrześni jako dowódca 2 plutonu karabinów maszynowych pod dowództwem W. Wiewiórowskiego i Józefa Trawińskiego. Od 27.12.1918 do początku stycznia 1919 przy oswobodzeniu Wrześni, Witkowa i udział w walkach pod Zdziechową. Od 08.01.1919 udział w walkach o Szubin, gdzie został ciężko ranny w lewą nogę.

Po wyleczeniu jako instruktor w kompanii garnizonowej we Wrześni, a później zwolniony z 57 p.p. w stopniu sierżanta.

W 1937 odznaczony Medalem Niepodległości.

Był członkiem ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18.

Zmarł 25.08.1977 we Wrześni i pochowany jest na tutejszym cmentarzu komunalnym.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Antoni Frydrychowicz - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Frydrychowicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)