Cichy Ignacy

Ignacy Cichy (1891 – 1974)

Urodził się w dniu 17.01.1891 r. w Chrustowie jako syn Kazimierza i Anastazji z domu Frąckowiak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 27.12.1918 r. do dnia 18.2.1919 r. służąc w Kompanii Borzykowskiej, w ktorej pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego walczył w Gnieźnie i Zdziechowej.

Od 19.2.1919 r. do 1939 r. służył w Wojsku Polskim.

W WBH akta o sygnaturze I.481.C.3565, starszy bosman. Brał udział w II wojnie światowej – w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli i osadzony w Stalag II-A Neubrandenburg (nr jeńca 9764), przeniesiony do Stalagu XX B a następnie 12 IX 1940 r. zwolniony do domu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.

Uchwałą RP nr W 2/72 awansowany na stopień podporucznika,

Jego żoną była Helena z dom. Kossmann (30 VII 1901 – 6 IX 1984). Ignacy Cichy zmarł 26 II 1974 roku, spoczywa na cmentarzu komunalnym w Gdyni Witominie.

Uzupełnienia: Ewa Alicja Slomska

Ignacy Cichy - cmentarz komunalny w Gdyni Witomino
Ignacy Cichy – cmentarz komunalny w Gdyni Witomino