Cichy Ignacy

Ignacy Cichy (1891 – )

Urodził się w dniu 17.01.1891 r. w Chrustowie jako syn Kazimierza i Anastazji z domu Frąckowiak.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 27.12.1918 r. do dnia 18.2.1919 r. służąc w Kompanii Borzykowskiej, w ktorej pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego walczył w Gnieźnie i Zdziechowej.

Od 19.2.1919 r. do 1939 r. służył w Wojsku Polskim. awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.