Tłoczek Jan

Jan Tłoczek (1900 – 1989)

Urodził się 2.04.1900 w Pyzdrach jako syn Aleksandra i Heleny z d. Wieczorkiewicz.

Ojciec był młynarzem. Aby uniknąć mobilizacji do rosyjskiego wojska, wyjechał do Ameryki. Matka sama wychowywała dwóch synów Jana i Ignacego (1902-1982).

Jan w 1918 r. został członkiem działającej w Pyzdrach od 1917 r. Polskiej Organizacji Wojskowej, której komendantem był Leszek Skrzetuski. 12 listopada 1918 roku zorganizowany oddział POW wyruszył z Pyzdr w kierunku Miłosławia. Celem wyprawy było zdobywanie wszelkiego rodzaju broni, amunicji i wyposażenia poprzez rozbrajanie posterunków niemieckich. Nastąpiło to w Komorzu, Cieślach Małych, Spławiu i Gorazdowie. W odpowiedzi na tę zaczepną akcję 13 listopada wyruszył z wrzesińskich koszar oddział niemiecki. Niemiecki dowódca oddziału zapowiedział, że jeżeli dalej oddziały POW będą atakować posterunki niemieckie, to w odpowiedzi zmuszony będzie ostrzelać Pyzdry artylerią. Ostrzeżenie miało podsta­wy prawne, albowiem wówczas terytorium Wielkopolski należało formalnie do Niemiec.

Pozostał w Wojsku Polskim do sierpnia 1921 r. Następnie wrócił do Pyzdr i przejął po matce warsztat malarski.

W okresie międzywojennym z inicjatywy byłych członków POW w Pyzdrach na Rynku postawiono pomnik pamięci poległych kolegów z lat 1918 – 1920. Jan Tłoczek pełnił funkcję sekretarza Komitetu Budowy Pomnika. W 1939 został on zniszczony przez Niemców. Odbudowano go dopiero w 1995 r. W roku 1986 pamięć POW uczczono także poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na jednym z filarów pyzdrskiej fary.

Brał udział w kampanii wrześniowej. W końcu sierpnia 1939 r. został zmobilizowany z przydziałem do 37. pułku w Kutnie i przeszedł szlak bojowy Armii Poznań. Pod Łomiankami koło Warszawy dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w Stalagu III B w Fürstenbergu (nr jeniecki 12087).

Jego pierwszą żoną była Anna Grabarek. Po jej śmierci ożenił się z jej siostrą Wincentyną, z którą miał syna Stefana.

W 1932 r. odznaczony został Medalem Niepodległości.

Był lokalnym artystą malarzem, odnawiał polichromie kościołów w Pyzdrach i okolicy oraz malował szyldy i plakaty.

Zmarł 5.05.1989 r. w Słupcy. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Pyzdrach.

Biogram oraz prace Jana Tłoczka.

Jan Tłoczek
Jan Tłoczek
Jan Tłoczek - członkowie POW przed pomnikiem w Pyzdrach
Jan Tłoczek – członkowie POW przed pomnikiem w Pyzdrach
Jan Tłoczek - członkowie POW (Jan Tłoczek najwyższy w środku)
Jan Tłoczek – członkowie POW (Jan Tłoczek najwyższy w środku)