Frąckowiak Antoni

Antoni Frąckowiak (1893 – 1957)

Urodził się 04.01.1893 w Kaczanowie jako syn Walentego i Marianny z d. Kopczyńskiej.

Od 20.11.1918 r. jako ochotnik w Straży Bezpieczeństwa powiatu wrzesińskiego. Od 27.12.1918 r. brał czynny udział z bronią w ręku w walkach pod Witkowem, Gnieznem, Zdziechową i Szubinem pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego. Od 19.02.1919 r. do 12.03.1919 r. w wojsku polskim.

Był z zawodu cieślą.

Ożenił się z Cecylią Kocik (1899-1981).

Członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło we Wrześni (data wstąpienia 03.11.1934).

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Gdyni ul. Portowa 6.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.957 z dnia 1957-12-06.

Zmarł w Gdyni 14.12.1957 r. i pochowany jest na cmentarzu witomińskim.

Antoni Frąckowiak - Dziennik Bałtycki nr 299 z 17.12.1957 r.
Antoni Frąckowiak – Dziennik Bałtycki nr 299 z 17.12.1957 r.
Antoni Frąckowiak - cmentarz witomiński w Gdyni
Antoni Frąckowiak – cmentarz witomiński w Gdyni