Kempski Franciszek

Franciszek Kempski (1894 – 1939)

Franciszek Kempski urodził się 01.10.1894 w Mikstacie jako syn Jana i Marianny z d. Stasior.

Wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Poznaniu, z którymi brał udział w działaniach zbrojnych od 6 lutego do połowy kwietnia 1919 r. w składzie 2. batalionu (por. Urbanowicz) 1. Rezerwowego Pułku Strzelców Wielkopolskich (por. Kopa) podczas lutowej ofensywy Grenzschutzu na Kcynię-Szubin, a następnie podczas działań na różnych odcinkach frontu wielkopolskiego w składzie wspomnianej jednostki. Za zasługi bojowe w tym okresie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po zakończeniu działań wojennych pułku (10 Pułku Strzelców Wielkopolskich przemianowanego następnie na 68 pp) pozostał w nim w służbie zawodowej.

Ożenił się w 1926 r. z Joanną Purol, z którą miał trójkę dzieci.

W 1937 r. odznaczony Medalem Niepodległości.

Na wojnę wyruszył w składzie oddziału zapasowego 68 pp w stopniu starszego sierżanta.

Poległ 17 września 1939 r. w Budach Starych. Spoczywa na cmentarzu w Juliopolu (gm. Młodzieszyn) w kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,kempski,franciszek,1052.html

Franciszek Kempski - cmentarz w Juliopolu (gm. Młodzieszyn)
Franciszek Kempski – cmentarz w Juliopolu (gm. Młodzieszyn)