Frąckowiak Edward

Edward Frąckowiak (1895 – 1966)

Edward Frąckowiak urodził się 06.10.1895 w Sołecznie jako syn Stanisława i Franciszki zd. Nowaczyk.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 w luźnych oddziałach gnieźnieńskich przy zdobywaniu koszar piechoty, następnie pełnił służbę wartowniczą. Po zakończeniu Powstania pozostawał w Wojsku Polskim w służbie czynnej do czerwca 1921.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.912 z dnia 1958-11-10.

Zmarł w Gnieźnie 09.02.1966 r. Spoczywa na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

Edward Frąckowiak - cmentarz św. Wawrzyńca w Gnieźnie
Edward Frąckowiak – cmentarz św. Wawrzyńca w Gnieźnie