Gradowski Józef

Józef Gradowski (1884 – 1953)

Józef Gradowski

Józef Gradowski urodził się 02.08.1884 w Malankowie (pow. Chełmno) jako syn nauczyciela Pawła Gradowskiego i Konstancji z d. Rygielskiej.

W 1911 r. ożenił się z Teodozją z d. Imbierowicz (1889-1973). W małżeństwie urodziła się córka Zofia (1911) i syn Mieczysław Józef (1914).

Z zawodu był rzeźnikiem.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.13343). Z kompanią wrzesińską uczestniczył w oswobadzaniu Witkowa i w potyczce pod Zdziechową.

Do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej wstąpił  14.11.1934 r. Mieszkał wtedy we Wrześni ul. 3 Maja 5.

Został zweryfikowany w 1937 r. (numer weryfikacji 23691, numer kartoteki 15411).

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W czasie wojny wysiedlony do GG.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł we Wrześni 09.08.1953 i pochowany został na cmentarzu parafialnym.

Józef Gradowski
Józef Gradowski
Józef Gradowski - Cmentarz parafialny we Wrześni
Józef Gradowski – Cmentarz parafialny we Wrześni