Gradowski Józef

Józef Gradowski (1884 – 1953)

Józef Gradowski

Józef Gradowski urodził się 02.08.1884 w Malankowie (pow. Chełmno) jako syn nauczyciela Pawła Gradowskiego i Konstancji z d. Rygielskiej.

Ożenił się z Teodozją z d. Imbierowicz (1889-1973).

Z zawodu był rzeźnikiem.

Do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej wstąpił  14.11.1934 r. Mieszkał wtedy we Wrześni ul. 3 Maja 5.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W czasie wojny wysiedlony do GG.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł we Wrześni 09.08.1953 i pochowany został na cmentarzu parafialnym.

Józef Gradowski
Józef Gradowski
Józef Gradowski - Cmentarz parafialny we Wrześni
Józef Gradowski – Cmentarz parafialny we Wrześni