Lepczyński Franciszek

Franciszek Lepczyński (1899 – ?)

Franciszek Lepczyński

Franciszek Lepczyński ur.10.10.1899 w Marzeninie jako syn Jana i Marii z d. Koteckiej.

Wstąpił 15.12.1918 do organizujących się oddziałów na terenie Wrześni. Brał czynny udział w walkach powstańczych pod Gnieznem, Inowrocławiem, Strzelnem i Mogilnem. Wrócił do Poznania i służył w WP do 1920 w lotnictwie.

W 1929 r. ożenił się z Zofią Guziałkówną. Mieli troje dzieci: Martę (1930), Zenona (1932) i Bogdana (1933).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Pracował wtedy jako hutnik. Mieszkał w Kochłowicach.

 Został zweryfikowany nr 6749 W.P. 20.08.1948 w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.22-0.49 z dnia 1958-02-22.