Wojciechowski Józef

Józef Wojciechowski (1892-1990)

Józef Wojciechowski

Józef Wojciechowski urodził się 26.02.1892 w Żydowie (pow. Gniezno) jako syn Salomei Wojciechowskiej.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Sokolnikach (pow. Września). W latach 1906-1909 pracował jako goniec w przedsiębiorstwie budowlanym p. Erdmanna we Wrześni.  Następnie zatrudnił się w zakładzie blacharsko-instalacyjnym p. Kubale we Wrześni, w którym pracował do 1914 r. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Walczył na froncie wschodnim aż do ukończenia działań wojennych. W grudniu 1918 wstąpił do tworzącego się we Wrześni batalionu powstańczego. Pod dowództwem Wiewiórowskiego  brał udział w oswobodzeniu Wrześni, Witkowa, w potyczce pod Zdziechową. Potem pod dowództwem Cymsa  wyruszył z Gniezna przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno w stronę Inowrocławia. Po reorganizacji został przydzielony do 3. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 59 pp), którą dowodził Mieczysław Słabędzki. W lipcu 1920 został zwolniony z WP w stopniu kaprala.

Dnia 28.04.1919 zawarł związek małżeński ze Stanisławą Maćkowiak z Gniezna. Miał dwoje dzieci: syna Alfonsa (ur. 20.12.1919) i córkę Renatę (ur. 26.06.1921).

Pracował w garbarni w Gnieźnie. Należał do PPS. Z listy tej partii brał udział w wyborach do sejmu. Za organizację i udział w strajku został zwolniony z pracy w garbarni. Następnie podjął pracę w Urzędzie Pocztowym w Gnieźnie. W roku 1934 przeprowadził się do Gdyni. Tam podjął pracę najpierw w Urzędzie Pocztowym, a następnie w PKP. W czasie okupacji pracował w firmie budowalnej A. Dehlert. Po wojnie ponownie podjął pracę na kolei, a następnie w Spółdzielni Pracy Rybołówstwa Morskiego „ Jedność Rybacka” w Gdyni.

Był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich w Gdyni a następnie ZBoWiD.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.957 z dnia 1957-12-06.

Uchwałą W 2/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 03.07.1990 w Gdyni i pochowany został na cmentarzu witomińskim.

Józef Wojciechowski - cmentarz witomiński w Gdyni
Józef Wojciechowski – cmentarz witomiński w Gdyni
Józef Wojciechowski - cmentarz witomiński w Gdyni
Józef Wojciechowski – cmentarz witomiński w Gdyni