Olejniczak Bronisław

Bronisław Olejniczak (1891 – 1956) Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej. W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1895 – 1972) Józef Olejniczak urodził się 12.03.1895 w Obłaczkowie jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Wańskiej. Dnia 28.12.1918 wstąpił  jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej, w której pod dowództwem ppor. Nowaka z bronią w ręku brał udział przy zajęciu Wrześni, a następnie w walkach pod Szubinem, Kcynią, Rynarzewem. Zwolniony 12.06.1919. Dnia 21.07.1920 […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. W 1919 był ochotnikiem 8 pp i walczył w powstaniu wielkopolskim. W 1921 został zwolniony do cywila. W latach 1922-1939 był księgowym i […]

Michalak Jan

Jan Michalak (1894 – 1919) Urodził się w dniu 17.10.1894 r. w Miłosławiu jako syn Stanisława i Marianny z domu Perzyńskiej. Powołany do Armii Niemieckiej podczas I wojny był ranny w 1918 r. Służył w stopniu szeregowca w służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego a następnie w 1. Kompanii 11. Pułku Strzelców […]

Lemież Klemens

Klemens Lemież (1896 – ) Urodził się we Wrześni 01.10.1896 jako syn Ignacego i Elżbiety z d. Świtalskiej. Wstąpił w szeregi powstańcze w dniu 27.12.1918 r. i brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Trawińskiego na odcinku Szubin, Żnin, Paterek, Ruda. Następnie został przeniesiony do 9 Pułku Strzelców Wlkp. Odznaczony […]

Pawłowski Józef

Józef Pawłowski (1891 – 1965) Urodził się we Wrześni 14.03.1891 jako syn Jana i Marianny z d. Kaźmierczak. Wstąpił 28.12.1918 ochotniczo do Powstańczego Batalionu Wrzesińskiego (Wiewiórowski), z którym brał udział z bronią w ręku w potyczce pod Zdziechową, w obu bitwach o Szubin oraz w walkach o linię Noteci – do 20.02.1919. Do 28.03.1919 służył […]

Nowakowski Józef

Józef Nowakowski (1894 – 1919) Urodził się 15 marca 1894 r. w Słomowie. Był synem Walentego Nowakowskiego i  Stanisławy z d. Nowaczyk. Mieszkał w Słomowie. W powstaniu walczył jako szeregowy w batalionie wrzesińskim. Poległ w lutym 1919 w Kcyni. Został pochowany 23 lutego 1919 w zbiorowej mogile powstańczej na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Łuczak Jan

Urodził się 25.05.1880 r. w Otocznej jako syn Weroniki Wojtkowiakz domu Łuczak. Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej w 7. Kompanii Grenadier Regiment nr 6, gdzie podczas walk pod Thillot, Cotes Lorraines, Remy, Dommartin, Vaux w okresie od 21 do 30 .09.1914 r. został ranny. Został zdemobilizowany w stopniu plutonowego. Mieszkał we Wrześni […]

Michalski Ludwik

Ludwik Michalski (1891 – 1959) Urodził się 08.08.1891 roku w Chociczy Wielkiej (Września) jako syn Jana i Antoniny z d. Heyduczak. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 roku do powstańczego batalionu wrzesińskiego, z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, Szubinem i późniejszych walkach o linię Noteci – do 20.02.1919 roku. Następnie ze […]