Łopatka Stanisław

Stanisław Łopatka (1884 -1944) Stanisław Łopatka urodził się 26.10.1884 w Murzynowie Kościelnym jako syn Michała i Anny z d. Jędraszak. Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w kompanii wrzesińskiej. Uczestniczył w potyczce pod Zdziechową, w bitwie o Szubin. Ożenił się w 1920 r. z Józefą Ziętek (I voto Ranke) (1888-1977). Z […]

Lange Stanisław

Stanisław Lange (1901-1968) Urodził się 8 maja 1901 we Wrześni jako syn Michała i Franciszki Kowalskiej. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej oraz 3-letnią szkołę zawodową, a także dwa kursy księgowości: trzy-i sześciomiesięczny. Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Pełnił w niej funkcję zastępowego. Następnie objął kierownictwo 2. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza […]

Nowicki Florian

Florian Nowicki (1900-1940) Ur. 26 kwietnia 1900 roku we Wrześni, syn Antoniego i Marianny z domu Koteckiej. Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego w grudniu 1918 i walczył na froncie północnym. Po 1920 był funkcjonariuszem Policji Państwowej we Wrześni. W 1934 roku przeniesiony z policji województwa lwowskiego do województwa pomorskiego. Służbę pełnił w Toruniu, początkowo w […]

Matela Józef

Józef Matela (1897-1968) Urodził się 04.12.1897 w Ostrowie Szlacheckim (pow. wrzesiński) jako syn Antoniego i Franciszki Kaczmarek. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na roli. W 1916 został wcielony do pruskiego 29 batalionu pionierów i walczył na froncie francuskim. Wysłany służbowo do Poznania w październiku 1918, 22 listopada związał się z Radą Robotniczą i żołnierską we […]

Lange Stefan

Stefan Lange (1891 – 1951) Urodził się 19.08.1891 w Poznaniu jako syn Michała i Franciszki  z d. Kowalskiej.  Walczył w powstaniu w Batalionie Wrzesińskim. Uczestniczył w oswobodzeniu Wrześni. Następnie walczył pod Kcynią i Szubinem. Tam dostał się do niewoli. Po roku wrócił do Wrześni. Ożenił się z Bronisławą Flieger (1895 – 1982). W 1938 roku […]

Luboszczyk Piotr

Piotr Luboszczyk (1895 – 1970) Piotr Luboszczyk urodził się 27.06.1895 r. w Kobylnicy jako syn Macieja i Marianny z d. Olszewskiej. Wstąpił ochotniczo do nekielskiej Kompanii Beutlera, z którą przemierzył szlak bojowy do Szubina. Po Powstaniu Wielkopolskim, w okresie międzywojennym wyjechał, wraz z innymi poszukującymi pracy, do Francji. Ożenił się z Karoliną Józefiną Borzymowską. W […]

Olejniczak Bronisław

Bronisław Olejniczak (1891 – 1956) Urodził się 03.07.1891 w Krzywej Górze jako syn Kazimierza i Katarzyny  z d. Walkowskiej. W powstaniu walczył w szeregach 1. Kompanii Wrzesińskiej. Ożenił się z Franciszką Szalewską (1891-1976). W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Psarach Małych. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września. […]

Olejniczak Józef

Józef Olejniczak (1895 – 1972) Józef Olejniczak urodził się 12.03.1895 w Obłaczkowie jako syn Wawrzyńca i Marianny z d. Wańskiej. Dnia 28.12.1918 wstąpił  jako ochotnik do Kompanii Wrzesińskiej, w której pod dowództwem ppor. Nowaka z bronią w ręku brał udział przy zajęciu Wrześni, a następnie w walkach pod Szubinem, Kcynią, Rynarzewem. Zwolniony 12.06.1919. Dnia 21.07.1920 […]