Ogrodowczyk Franciszek

Franciszek Ogrodowczyk (1900 – 1969)

Urodził się 28.08.1900 w Westenfeld lub Wattenscheid (Niemcy) jako syn Wincentego i Wiktorii z d. Kuśnierek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W 1930 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński z Heleną Dolatą. Mieszkali w Poznaniu ul. M. Mottego 3/14. Pracował jako technik, nadzorca robót melioracyjnych.

W listopadzie 1932 r. rozpoczął naukę w szkole policyjnej w Mostach Wielkich koło Lwowa.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Kozienicach. Był posterunkowym PP.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.956 z dnia 1957-12-06.

Zmarł 8.01.1969 r. Spoczywa na Górczynie.