Leciejewski Stanisław

Stanisław Leciejewski (1900 – 1982)

Stanisław Leciejewski - zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski

Urodził się 24.10.1900 w Kawęczynie Jako syn Józefa i Józefy z d. Skweres.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie I Kompanii Wrzesińskiej.

Zmarł 16.09.1982 w Kleparzu.

Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Grzybowie.

Stanisław Leciejewski (stoi drugi od lewej)
Stanisław Leciejewski (stoi drugi od lewej)
Stanisław Leciejewski - cmentarz parafialny w Grzybowie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Leciejewski – cmentarz parafialny w Grzybowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)