Wąsiewicz Karol

Karol Wąsiewicz (1899 -1950)

Urodził się w dniu 19.10.1899 w Miłosławiu jako syn Piotra i Stanisławy z domu Sławińskiej.

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Zmarł 24.12.1950 r. Spoczywa na cmentarzu w Miłosławiu.

Karol Wąsiewicz - cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Karol Wąsiewicz – cmentarz w Miłosławiu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)