Petzold Jan

Jan Petzold (1879 – 1942)

Urodził się 09.05.1879 w Gruszczynie jako syn Wojciecha i Marianny z d. Michalak.

W 1909 ożenił się we Wrześni z Katarzyną Nohalską (1887-1972).

Jan Petzold w Powstaniu Wielkopolskim walczył jako szeregowiec w I Kompanii Wrzesińskiej.

Od 03.11.1934 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło we Wrześni.

W 1932 otrzymał Medal Niepodległości.

Przed wojną pracował we wrzesińskiej Mleczarni.

W czasie wojny wysiedlony wraz z żoną, czterema córkami (Marianną, Pelagią, Janiną, Zofią), czterema synami (Stefanem, Antonim, Feliksem, Henrykiem) i wnukiem do GG.

Jan Petzold
Jan Petzold
Jan Petzold - dyplom Towarzystwa Powstańców i Wojaków
(dokument udostępniło Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich)
Jan Petzold – dyplom Towarzystwa Powstańców i Wojaków (dokument udostępniło Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich)
Jan Petzold – cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Petzold – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)