Kaczmarek Antoni

Antoni Kaczmarek (1897 – 1962)

Urodził się 18.12.1897 roku w Poznaniu jako syn Franciszka i Marianny z d. Domińskiej.

Po powrocie z 1-ej wojny światowej jako inwalida ochotniczo wstąpił w szeregi oddziałów Powstania Wielkopolskiego. Brał czynny udział w walkach od końca grudnia 1918 r.  do końca stycznia 1919 r. pod Zdziechową, Żninem, Łabiszynem, Kcynią, Rynarzewem (d-ca Józef Trawiński i Alojzy Nowak).

W okresie międzywojennym prowadził restaurację a w czasie okupacji wywieziony został do G.G. (Radom).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31.

Zmarł 05.01.1962 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Antoni Kaczmarek - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)
Antoni Kaczmarek – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Mackowiak)