Jankowiak Jan

Jan Jankowiak (1880 – 1967)

Urodził się 25.08.1880 roku we Wrześni jako syn Walentego i Agnieszki z d. Gadzińskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 10.01.1919 r. Wydał on powstańcom broń znajdującą się w magazynie szpitalnym w koszarach. Następnie wstąpił do Straży Ludowej we Wrześni, gdzie pełnił służbę w koszarach i na dworcu kolejowym do czasu rozwiązania Straży Ludowej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Zmarł we Wrześni 29.01.1967 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Jan Jankowiak - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Jankowiak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)