Sierszulski Antoni

Antoni Sierszulski (1901 – 1987)

Urodził się w dniu 7.04.1901 r, w Miłosławiu jako syn Feliksa i Konstancji z domu Domińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. we Wrześni od dnia 18.11.1918 do 10.02.1919 r. jako członek drużyny harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego. Z nakazu miejscowej Rady Ludowej pełnił służbę patrolowo-wartowniczą przy ważnych obiektach.

W latach 1919-1920 odbywał służbę wojskową w 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 70. Pułk Piechoty w Pleszewie).

Ukończył dwuletnie studium nauczycielskie i objął w sierpniu 1922 r. posadę nauczyciela w Szemborowie a następnie Mikuszewie, gdzie pracował do września 1939 r.

W czasie okupacji został aresztowany, lecz zwolniony i ponownie poszukiwany, uciekł do Generalnej Guberni. Tam pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grabicy i prowadził tajne nauczanie oraz działalność konspiracyjną.

Po wyzwoleniu wrócił w marcu 1945 do szkoły w Mikuszewie. Od 1951 do przejścia na emeryturę w 1961 roku pracował w szkole w Czeszewie.

Członek ZBoWiD – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (uchwała Rady Państwa nr 03.23-0.275 z dnia 23.03.1973 r.) oraz w 1976 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł we Wrześni w dniu 5.07.1987 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym.

Komenda 1 wrzesińskiej drużyny skautowej im. Kazimierz Wielkiego - marzec 1919 r. - od lewej: Henryk Deresiewicz, Władysław Gawlak, Antoni Sierszulski, Stefan Janicki, Bronisław Zamysłowski, Klemens Wahl, Danecki, Florian Sierszulski, Ludwik Stankowski, Józef Bogaczyk
Komenda 1 wrzesińskiej drużyny skautowej im. Kazimierz Wielkiego – marzec 1919 r. – od lewej: Henryk Deresiewicz, Władysław Gawlak, Antoni Sierszulski, Alfons Janicki, Bronisław Zamysłowski, Klemens Wahl, Danecki, Florian Sierszulski, Ludwik Stankowski, Józef Bogaczyk
70 lat ZHP we Wrześni - 1987 r. - kwiaty otrzymuje dh Antoni Sierszulski
70 lat ZHP we Wrześni – 1987 r. – kwiaty otrzymuje dh Antoni Sierszulski
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Antoni Sierszulski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Sierszulski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)