Puzdrakiewicz Antoni

Antoni Puzdrakiewicz (1902 – 1973)

Antoni Puzdrakiewicz urodził się 31.05.1902 we Wrześni jako syn Aleksandra i Stanisławy z d. Bogacińskiej.

Jako członek utworzonej w 1917 r. na terenie miasta Września organizacji harcerskiej, brał czynny udział w przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego. Z chwilą wybuchu Powstania w grupie harcerzy pełnił służbę wartowniczą. Od 16.01.1919 r. brał udział w walkach powstańczych na froncie północnym, a następnie po utworzeniu formacji regularnych na innych odcinkach frontu wielkopolskiego do stycznia 1920 r. Następnie przebywał w WP do końca maja 1920 r.

Zweryfikowany powstaniec wielkopolski (nr 14290 z dnia 10.01.1935).

Od 15.11.1935 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracował jako mechanik w elektrowni.

W 1937 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11.

Zmarł 08.11.1973 i spoczywa na wrzesińskim cmentarzu komunalnym.

Antoni Puzdrakiewicz (stoi pierwszy z lewej)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Puzdrakiewicz (stoi pierwszy z lewej) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
01-02.06.1968 - 50 lecie wrzesińskiego harcerstwa - honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Antoni Puzdrakiewicz, Stanisław Lange, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
01-02.06.1968 – 50 lecie wrzesińskiego harcerstwa – honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Antoni Puzdrakiewicz, Stanisław Lange, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weteranie wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weteranie wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weteranie wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weteranie wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Antoni Puzdrakiewicz - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Puzdrakiewicz – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)