Kunicki Mieczysław

Mieczysław Kunicki (1900-1975)

Mieczysław Kunicki urodził się 25.10.1900 we Wrześni jako syn Jana i Marianny z d. Miśkiewicz.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 28.12.1918 walczył w 1. Kompanii Gnieźnieńskiej pod dowództwem zastępcy oficera Stanisława Szalińskiego. Został ciężko ranny pod Szubinem 08.01.1919. Po zakończeniu powstania pozostał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 22.07.1923 r.

Od 15.02.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Gniezno.

Zweryfikowany jako powstaniec dnia 09.03.1934 r. (nr 9547).

W 1938 r. otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Gnieźnie. Pracował jako zecer linotypista.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06.

Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł 13.07.1975 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.